Po pierwsze zawsze modyfikuj program w trybie Online‼ [Allen Bradley]

Jeżeli w Twoim życiu nadarzy się sytuacja, w której będziesz miał przyjemność pracować ze sterownikami PLC Allen – Bradley amerykańskiego producenta Rockwell Automation to zapamiętaj poniższy post raz na zawsze. Zawsze modyfikuj program użytkownika w trybie online.

Jest to ważna sentencja, ponieważ czasem zachodzi potrzeba modyfikacji programu w sterowniku PLC, który jest już wdrożony i w trybie ciągłym realizuje sterowanie pracą danej maszyny lub procesu.

Co wtedy robimy?

Uruchamiamy środowisko programistyczne np. RsLogix 5000 i otwieramy projekt maszyny, której dotyczy modyfikacja. Duża część osób może pomyśleć, że kolejnym krokiem będzie modyfikacja programu a następnie wgranie go do pamięci sterownika PLC przy użyciu komendy Download. Otóż odpowiedź brzmi nie.

Dlaczego?

Co prawda możemy posiadać na swoim komputerze aktualny program danej maszyny, lecz w chwili wgrania programu na nowo do sterownika PLC występuje ryzyko utracenia parametrów przechowywanych w pamięci zmiennych. Wartości ustawione przez technologów w sposób empiryczny mogą zapewniać stabilność pracy maszyny lub procesu. Utrata tych parametrów może spowodować nieprawidłowe działanie maszyny nawet jeżeli nasza modyfikacja będzie dotyczyć tylko dołożenia sygnalizacji świetlnej.

Po drugie zdarza się, że programy maszyn napisane są w sposób sekwencyjny. Jeżeli projekt programu, na bazie którego dokonujemy modyfikacji to backup to może okazać się, że dane w pamięci zmiennych wskazują, że aktualnie wykonywane są działania zdefiniowane w kroku 3. W chwili wgrania programu na nowo do sterownika PLC, gdy maszyna jest w trakcie postoju może doprowadzić do sytuacji, w której zostanie ominięty krok 1 i 2 a maszyna od razu przejdzie do wykonywania kroku 3. Spowoduje to niebezpieczeństwo związane z zadziałaniem urządzeń wykonawczych w sytuacji, w której nie powinno to mieć miejsca. Istnieje wtedy ryzyko uwolnienia np. ciśnienia powietrza lub innego medium co może skutkować zagrożeniem życia Twojego oraz innych będących w okolicy maszyny.

Przykład programu

Warto przeanalizować poniższy program, aby zrozumieć jakie ryzyko podejmujemy podczas wgrywania programu na nowo do sterownika PLC podczas modyfikacji.

W normalnym cyklu pracy instalacji aktywowanie przycisku start spowoduje otwarcie zaworu wejściowego ( ssanie) oraz zaworu wyjściowego ( tłoczenie). Następnie po upływie sekundy następuje uruchomienie pompy na czas 50 sekund. W chwili wyłączenia pompy następuje opóźnienie 1 sekundy po czym dokonywane jest zamknięcie zaworów. Dlaczego zamknięcie zaworów następuje po opóźnieniu 1 sekundy? Ponieważ zamknięcie zaworów w tym samym momencie co wyłączenie pompy generuje ryzyko uszkodzenia instalacji, gdyż moment bezwładności pompy podczas hamowania nadal generuje wzrost ciśnienia w układzie.

Jeżeli wgramy program na nowo do sterownika PLC w sposób przedstawiony w poniższym obrazie to spowodujemy uszkodzenie instalacji. Spowodowane jest to faktem, że przed wgraniem programu zdefiniowano wartość zmiennej wy sterującej pracę pompy na wartość logiczną „1”. Pompa pracuje, natomiast zawory są zamknięte, następuje wzrost ciśnienia w instalacji co po chwili doprowadza do uszkodzenia instalacji. Warto zauważyć, że sterownik zadziałał prawidłowo zgodnie z algorytmem użytkownika. Dlatego przed wgraniem programu na nowo do sterownika PLC zawsze należy zachować szczególną ostrożność a zanim to zrobisz zawsze przeanalizuj zasadę działania programu oraz zdefiniowane wartości w zmiennych.

MERITUM SPRAWY
Więc jak?

Najbezpieczniejszy sposób modyfikacji programu to dokonywanie zmian w trybie Online. W tym celu należy uruchomić środowisko programistyczne po czym otworzyć aktualny projekt maszyny. Następnie należy przejść do zakładki Communications znajdującej się na pasku nawigacyjnym i kliknąć polecenie Go Online.

Tryb Online jest aktywny w chwili, gdy dwie pionowe linie oznaczające szyny zasilające między którymi znajdują się szczeble programu są wypełnione kolorem zielony.

DODANIE NOWEJ LINII KODU ( ADD NEW RUNG)

W chwili, gdy jesteśmy połączeni ze sterownikiem ( aktywny tryb Online). Przeciągamy z menu narzędziowego Rung i opuszczamy pomiędzy innymi liniami. Następnie po umieszczeniu warunkóww nowej linii należy kliknąć w pole Accept Pending Program Edits w celu zweryfikowania i zaakceptowania zmian. Kolejno po kliknięciu pola Test Accept Program Edits następuje przekazanie polecenia do procesora sterownika PLC, aby zaczął wykonywać zmieniony podprogram.

EDYCJA ISTNIEJĄCEJ LINII KODU ( EDIT NEW RUNG)

Nową dodaną lub edytowaną linię kodu źródłowego przed akceptacją wdrażającą do programu można usunąć przy użyciu polecenia Cancel Accept Program Edits.

W trybie Online można również usunąć linię kodu, która jest już wdrożona w projekcie. W tym celu należy zaznaczyć lewym przyciskiem myszy dany rung a następnie kliknąć prawy przycisk myszy i z rozwiniętej listy wybrać polecenie Delete Rung. Celem potwierdzenia usunięcia linii kodu należy nacisnąć Accept Pending Program Edits, a następnie Test Accepted Program Edits po czym zatwierdzić usunięcie poprzez kliknięcie klawisza Assemble Accepted Program Edits.

W momencie pojawienia się problemów lub zastrzeżeń zapraszam do dyskusji w komentarzach lub o kontakt drogą mejlową na adres:

automatykablog@gmail.com

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments