Siemens 1200/1500 Webserwer – dostęp do sterownika przez przeglądarkę WWW

Sterowniki Siemens serii 1200 oraz 1500 posiadają usługę wbudowanego serwera WWW, który umożliwia dostęp do danych przechowywanych przez CPU sterownika. Ta funkcjonalność krótko mówiąc pozwala nam nadzorować oraz sterować sterownikiem PLC przy użyciu przeglądarki internetowej lub z poziomu telefonu komórkowego.

Ponadto serwer WWW pozwala wgrać własne strony internetowe zaimplementowane w kodzie HTML, które mogą pełnić rolę wizualizacji systemu sterowania i nadzoru. Zapraszam do tutorialu przedstawiającego instrukcję wykonania powyższej funkcjonalności

1. W pierwszej kolejności należy uruchomić program TIA Portal oraz stworzyć projekt. Poniższa instrukcja będzie dotyczyć konfiguracji sterownika posiadającego frimware wersji v4.0. Sterowniki posiadające oprogramowanie wersji v3.0 oraz starsze mogą posiadać ograniczone możliwości oraz nieznacznie różnić się sposobem konfiguracji.

2. Kolejnym krokiem w chwili utworzenia projektu jest aktywowanie właściwości Webserwera. Aby to zrealizować należy kliknąć Device configuration -> Properties -> General -> Web server a następnie zaznaczyć pole wyboru „Activate Web server on all modules of this device” lub „Permit access only with HTTPS” jeśli chcemy, aby dostęp do stron na serwerze był za pomocą protokołu szyfrowanego.

3. Następnie w sekcji Automatic update posiadamy prawo do decydowania o automatycznym odświeżaniu stron poprzez zaznaczenie pola “Enable automatic update” zaś w polu Update interval możemy zadeklarować liczbę sekund pomiędzy odświeżeniem.

4. Bieżący krok jest bardzo istotną czynnością w konfiguracji zwłaszcza w chwili, gdy chcemy przekazać dostęp do Webserwera osobom nieupoważnionym do zmian w sterowniku. Bywa, że funkcjonalność serwera udostępnia się technologom procesu, którzy oprócz podglądu danych nie powinni mieć uprawnień do zatrzymania sterownika lub modyfikacji wartości zmiennych, ponieważ może to skutkować zagrożeniem życia dla operatora maszyny.

W tym celu we właściwościach User management należy utworzyć konta wraz z zdefiniowanymi hasłami oraz uprawnieniami do poszczególnego konta. System podczas tworzenia hasła rozróżnia wielkość liter oraz akceptuje znaki specjalne.

5. Kolejno należy ustawić adres IP sterownika, który następnie będziemy wpisywać w pasek adresu przeglądarki internetowej. W tym celu należy przejść do zakładki PROFINET interface [X1] po czym zdefiniować adres IP. Czynność nadania adresu możemy zrealizować wyłącznie w sytuacji, gdy nie jesteśmy połączeni z sterownikiem w trybie Online.

6. Ostatecznym krokiem w celu wdrożenia funkcjonalności jest wgranie konfiguracji na jednostkę CPU. W związku z ingerencją w konfigurację sprzętową urządzenia należy zaznaczyć po lewej stronie w gałęzi projektu sterownik PLC a następnie kliknąć ikonę Download to device znajdującą się na pasku narzędzi. Jeśli robisz to pierwszy raz to polecam post: Pierwszy projekt w TIA Portal i komunikacja ze sterownikiem Siemens S7-1200

7. W celu sprawdzenia poprawności działania Webserwera należy otworzyć przeglądarkę internetową a następnie w pasku adresu wpisać adres IP sterownika zadeklarowany w kroku 5.


UWAGA: Połączenie z sterownikiem będzie zrealizowane w sposób poprawny tylko w momencie, gdy znajdujemy się w zasięgu tej samej sieci, w której znajduje się sterownik. Aby realizować komunikację z sterownikiem z odrębnego miejsca należy dokonać konfiguracji wirtualnej sieci prywatnej zwanej VPN.

Po wpisaniu adresu IP i wciśnięciu klawisza Enter następuje wyświetlenie strony powitalnej –Introduction. Warto zauważyć, iż w prawym górnym rogu znajdują się hiperłącza do witryn Siemensa z których możemy pobrać między innymi plik certyfikatu autentyczności webservera.

Po naciśnięciu przycisku ENTER -> następuje wyświetlenie strony głównej z poziomu której należy zalogować się używając kont utworzonych w kroku 4.

W trakcie logowania wyświetlony zostanie poniższy komunikat w sytuacji, gdy nie będziemy posiadać pobranego certyfikatu autentyczności o którym pisałem nieco wyżej. W sytuacji, gdy chcemy otrzymać dostęp do serwera bez pobierania certyfikatu należy kliknąć Zaawanasowane a następnie Otwórz stronę 192.168.5.20.

Aby pobrać certyfikat należy cofnąć się do strony Introduction a następnie kliknąć „Download certyficate” po czym otworzyć pobrany plik i kliknąć Zainstaluj certyfikat…


Po zalogowaniu wyświetlany jest dostęp do poszczególnych zakładek w zależności od nadanych praw dla danego użytkownika. Poniższy rysunek przedstawia dostęp do wszystkich możliwych zakładek, gdyż zalogowani jesteśmy jako użytkownik Admin, który posiada nieograniczone prawa.

Strona główna przedstawia najistotniejsze informacje oraz umożliwia zatrzymanie sterownika przy użyciu przycisku STOP lub wznowienia cyklu pracy sterownika poprzez naciśniecie przycisku RUN.

Diagnostics – informacje zawarte w tej zakładce informują użytkownika o wersji oprogramowania sterownika PLC, o ochronie oraz o poziomie wykorzystanej pamięci.

Diagnostic Buffer – przedstawia komunikaty zdarzeń wraz z szczegółowym opisem, które przedstawione są w formie tabeli posortowane zgodnie z chronologiczną datą ich wystąpienia.

Module Information – wyświetla informację o statusie wszystkich dodatkowych modułach I/O dołączonych do sterownika PLC.

Communication – przedstawia informacje o unikalnym adresie MAC urządzenia, adresie IP oraz pozostałych parametrach sieci.

Tag status – umożliwia modyfikowanie oraz nadzorowanie zmiennych sterownika.

Online backup – z poziomu tej zakładki posiadamy uprawnienia do wykonania kopii zapasowej programu i zapisaniu jej na dysku komputera. Zakłada również umożliwi wgranie kopii zapasowej do sterownika co jest bardzo przydatna funkcjonalnością.

User-defined pages – zakładka zawiera odnośnik do strony HTML utworzonej przez użytkownika.

File Browser – sterownik posiada możliwość generowania plików CSV mogących zawierać np. dane historyczne wartości poszczególnych zmiennych. Często wykonuje się takie operacje do nadzorowania przepływów w celu kontroli jakości. Następnie pliki te są dostępne z pośrednictwem zakładki File Browser z poziomu której możemy pobrać do analizy otwierając plik np. w notatniku systemowym lub w programie Excel. Zakładka również umożliwia usunięcie plików z sterownika.

TELEFON KOMÓRKOWY:

Sterownikiem PLC skonfigurowanym w sposób powyższy można sterować przy użyciu telefonu komórkowego, jeżeli pobierzemy z sklepu Android lub ApStore aplikację S7APP.

W momencie pojawienia się problemów lub zastrzeżeń zapraszam do dyskusji w komentarzach lub o kontakt drogą mejlową na adres:

automatykablog@gmail.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments