Wyświetlanie zalogowanego użytkownika [HMI]

W dzisiejszym poście przedstawiam poradnik opisujący dwie metody stworzenia funkcji, które realizują wyświetlanie na panelu operatorskim informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku.

Wdrożenie funkcji zalecam, ponieważ ułatwia orientację oraz poprawia czujność osób posiadających uprawnienia do modyfikacji parametrów by wylogować się natychmiast po zakończeniu wprowadzania zmian.

Metoda 1 – „Wyświetlanie nazwy użytkownika na podstawie przynależności do grupy”:

1. W pierwszym kroku należy uruchomić program TIA Portal wraz z zainstalowanym dodatkiem WinCC a następnie należy dodać do projektu panel operatorski.

2. Kolejno w zakładce User administration należy stworzyć nowych użytkowników wraz z nadaniem im haseł oraz przydzielaniem do poszczególnych grup. W poniższym przykładzie użytkownik o nazwie Maintenance został przydzielony do grupy numer 2 o nazwie Users.

3. Kolejno należy przejść do zakładki HMI tags i zdefiniować nową zmienną typu Integer, do której przypisywany zostanie numer grupy, do której należy aktualnie zalogowany użytkownik.

4. Następnie należy przejść do zakładki Scheduled task po czym należy kliknąć w polecenie <Add new>. W chwili dodania nowego zadania należy zmodyfikować parametr w kolumnie Trigger wybierając z listy polecenie User change. Po czym w dolnej tabeli należy przejść do zakładki Events i dodać funkcję klikając <Add function> , a nastepnie wybierać z listy polecenie GetGroupNumber. W wierszu Tag (Output) należy przyporządkować zmienną utworzoną w kroku 2.

5. Po wykonaniu powyższych kroków należy przejść do zakładki Text and graphic lists. W tabeli Text list należy zadeklarować nową listę po czym w ramce Text list entries należy zadeklarować wartości oraz opis zgodnie z numerami użytkowników zadeklarowanych w zakładce User administration.

6. Po wykonaniu powyższych operacji należy przejść do utworzenia ekranu w zakładce Screens. Z grupy Elements wybieramy Symbolic I/O field i przesuwamy na ekran wizualizacji. Zaznaczamy ekran i przechodzimy do konfiguracji otwierając zakładkę Propertis. W ustawieniach General w sekcji Process przypisujemy zmienną utworzoną w HMI Tags. Zaś w sekcji Contents należy zadeklarować listę utworzoną w kroku 4 (zakładka Text and graphic lists). Ponadto w sekcji Mode należy wybrać z rozwiniętej listy Output.

7. W ramach sprawdzenia poprawności wyświetlania należy na ekran panelu operatorskiego wstawić przycisk z sekcji Elements. Następnie należy zaznaczyć przycisk i przejść do zakładki Properties. W sekcji Events należy wybrać opcję Release i dodać funkcję ShowLogonDialog. Tak skonfugurowany przycisk w chwili naciśnięcia będzie realizować wyświetlenie okna umożliwiającego zalogowanie użytkownika.

8. Przycisk wylogowania należy wykonać analogicznie do punktu 7, lecz zamiast funkcji ShowLogonDialog należy wybrać funkcję Logoff.

Metoda 2 – „Bezpośrednie wyświetlanie nazwy użytkownika”:

Wyświetlanie bezpośredniej nazwy użytkownika zadeklarowanej w zakładce User administration jest również możliwe, lecz przy zastosowaniu kilku modyfikacji metody 1.

Aby zrealizować bezpośrednie wyświetlanie nazwy użytkownika należy:

1. Punkt należy wykonać analogicznie do metody 1.

2. Punkt należy wykonać analogicznie do metody 1.

3. W HMI tags należy zdefiniować zmienna typu WString zamiast zmiennej typu Integer.

4. Punkt w stosunku do metody 1 różni się poleceniem funkcji. W zakładce Events należy wybrać polecenie GetUserName zamiast GetGroupNumber. Pozostałe ustawienia pozostają bez zmian.

5. Nie wykonujemy kroku piątego z metody 1.

6. W tym kroku z grupy Elements wybieramy I/O field zamiast Symbolic I/O field. Następnie w sekcji Format należy wybrać z listy format String po czym należy zwiększyć liczbę wyświetlanych znaków w polu Field length np. do wartości 15. Kolejno w sekcji Process należy przypisać zmienną utworzoną w HMI Tags oraz w sekcji Mode należy wybrać Output.


7. Uruchom symulację lub wgraj na panel operatorski i sprawdź poprawności działania funkcji.

Podsumowanie:

Powyższy poradnik przedstawia dwie metody, których wybór należy uwarunkować w zależności od potrzeb aplikacji. Metoda 2 wymaga co prawda mniejszej ilości kroków do jej stworzenia, lecz metoda 1 pozwala programiście dowolnie określić nazwę wyświetlanego użytkownika na podstawie przynależności do grupy.

W momencie pojawienia się problemów lub zastrzeżeń zapraszam do dyskusji w komentarzach lub drogą mejlową na adres:

automatykablog@gmail.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments