Krok po kroku jak zintegrować Siemens S7-1200 z Wonderware [SCADA]

System SCADA to oprogramowane komputerowe, które komunikuje się ze sterownikiem PLC i odczytuje wartości zmiennych zaimplementowanych w sterowniku. Integracja umożliwia prezentowanie przebiegu procesu technologicznego we formie graficznej co znacznie przyśpiesza i pomaga operatorowi w zakresie sterowania i nadzoru.

SCADA to system nadrzędny, ponieważ pozwala na modyfikację wartości zmiennych sterownika PLC z poziomu komputera wpływając tym samym na zmianę trybu pracy urządzeń w procesie technologicznym.

Systemy nadrzędne rozwijają się dynamicznie w polskich zakładach produkcyjnych, ponieważ możliwość archiwizacji danych oraz generacja raportów pozwala na nieustanną obserwację zużycia materiałów czy stanów pracy maszyn i urządzeń.

W poniższym wpisie przedstawię poradnik jak połączyć sterowniki PLC Siemens S7-1200 z system nadrzędnym platformy systemowej Wonderware, aby zbudować własną wizualizację.

1. W pierwszej kolejności należy pobrać z sieci oraz zainstalować program DASSIDirect_3.0_SP1. Aplikacja działa jako serwer protokołów komunikacyjnych, dzięki czemu zapewnia aplikacjom systemu Windows dostęp do danych w rodzinie sterowników PLC Siemens S7.

Jeżeli chcesz utworzyć komunikację z sterownikiem producenta Allen-Bradley należy zastsować program DASABCIP.

Jeżeli chcesz utworzyć komunikację z sterownikiem producenta GE Fanuc należy zastsować program DASGESRTP.

2. W następnym kroku należy skonfigurować DASSIDirect. W tym celu należy  uruchomić program System Management Console.
3. W konsoli po lewej stronie należy rozwinąć gałąź DAServer Manager. Następnie należy rozwinąć ArchestrA.DASSIDirect.3. Kolejno należy zaznaczyć opcję Configuration i kliknąć prawy przycisk myszy. W chwili wyświetlenia menu kontekstowego należy wybrać Add PortCpS7 Object.
4.W momencie utworzenia nowego obiektu należy go zaznaczyć i kliknąć prawy przycisk myszy. Z menu kontekstowego należy wybrać opcję Add S7Cp Object.
5. W obecnym kroku należy skonfigurować parametry sterownika PLC. W oknie po prawej stronie należy zdefiniować jego adres IP oraz numer slotu. W chwili, gdy powyższe identyfikatory są nieznane należy połączyć się z sterownikiem posługując się programem TIA Portal. W momencie, gdy połączenie jest aktywne należy wybrać po lewej stronie opcje Online & diagnostics. Następnie w oknie po prawej stronie należy otworzyć zakładkę General, w której umieszczona jest informacja o numerze slotu sterownika. Informacja o adresie IP umieszczona jest w zakładce Ethernet address.

W chwili, gdy znany jest adres IP oraz numer slotu należy wypełnić w programie System Management Console pole Host Name oraz Remote Slot No:. Pozostałe parametry należy pozostawić bez zmian. Następnie należy zapisać zmiany przy użyciu ikony dyskietki znajdującej się w prawym górnym rogu.

6. W kolejnym kroku należy zdefiniować grupę zmiennych oraz częstotliwość odświeżania danych. W tym celu należy przejść na zakładkę Device Group i umieścić kursor myszy na tabeli o białym tle, po czym kliknąć prawy przycisk myszy. W chwili wyświetlenia menu kontekstowego należy wybrać opcje Add. W momencie dodania obiektu należy kliknąć dwukrotnie na wartość domyślną czasu odświeżania i zmienić np. na 25ms. Po wykonaniu powyższych operacji należy zapisać zmiany przy użyciu dyskietki znajdującej się w prawym górnym rogu.

7. Kolejno należy upewnić się, że program komunikacyjny DASSIDirect
uruchamia się w trybie automatycznym. W tym celu należy zaznaczyć pozycję ArchestrA.DASSIDirect.3 i kliknąć prawy przycisk myszy. W momencie wyświetlenia menu kontekstowego należy wybrać Configure As Service, po czym kliknąć Auto Service.

8. Ostatnią operacją do wykonania w programie System Management Console jest aktywowanie programu komunikacyjnego. W tym celu należy zaznaczyć ArchestrA.DASSIDirect.3, a następnie kliknąć prawy przycisk myszy po czym z menu kontekstowego wybrać opcję Activate Server.

9. Na obecnym etapie należy uruchomić środowisko ArchestrA IDE i stworzyć szablon oraz instancję obiektu odpowiedzialnego za komunikację ze sterownikiem. W tym celu należy zaznaczyć obiekt $DDESuiteLinkClient znajdujący się folderze Device Intergration, a następnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję New/Derived Template.

10. W momencie utworzenia szablonu obiektu $DDESuiteLinkClient należy przystąpić do jego konfiguracji. W zakładce General należy wypełnić pole Server node wpisując nazwę komputera, na którym znajduje się uruchomiony program komunikacyjny DASSIDirect. Nazwę komputera można zidentyfikować klikając przycisk START na pasku szybkiego uruchamiania systemu Windows. Następnie należy najechać kursorem na Komputer, po czym kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję Właściwości.

W pole Server name należy wpisać nazwę programu komunikacyjnego, czyli DASSIDirect. Pozostałe parametry w zakładce General należy pozostawić bez zmian.
11. W kolejnym kroku należy zdefiniować zmienne, które będą odczytywane ze sterownika przez system nadrzędny. W tym celu należy przejść do zakładki Topic i kliknąć symbol plusa, który znajduje się w prawym górnym rogu. Należy wpisać nazwę komunikacji, którą zdefiniowaliśmy w kroku 6.

W następnej tabeli w kolumnie Attribute definiujemy nazwę zmiennej, zaś w kolumnie Item Reference określamy adres zmiennej, zdefiniowanej w sterowniku PLC.

UWAGA!

NIE wszystkie typy danych w systemie nadrzędnym oraz w TIA Portal nazywają się analogicznie. Np. w TIA Portal marker jest identyfikowany przez literę M, natomiast w Archestra identyfikowany jest przez litery MX.

Na potrzeby testu, wgrano do sterownika PLC przy użyciu programu TIA Portal poniższy program realizujący uruchomienie silnika na czas 10 sekund.

12. Następnie należy otworzyć zakładkę Scripts, w której warto zaimplementować skrypt realizujący próbę wznowienia komunikacji w chwili, gdy łączność zostanie utracona. W tym celu należy kliknąć symbol plus, aby utworzyć nowy skrypt. Następnie w polu Expression należy wpisać me.ConnectionStatus == „Disconnected”, po czym należy ustawić While True w polu Trigger peroid. Częstotliwość wykonywania pętli należy ustawić na wartość 5 sekund oraz zaimplementować operację me.Reconnect = 1;. Po wykonaniu powyższych operacji należy zapisać zmiany klikając ikonę dyskietki znajdującej się w prawym górnym rogu.

13. W chwili zapisania wszystkich zmian w szablonie obiektu $DDESuiteLinkClient należy utworzyć instancję obiektu. W tym celu należy zaznaczyć szablon, a następnie przeciągnąć go do widoku Model View. W celu aktywacji instancji obiektu należy zaznaczyć obiekt, a następnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję Assign To…. W momencie wyświetlenia nowego okna należy wybrać z listy silnik aplikacji, po czym kliknąć opcję Assign. Ostatnią operacją w ramach utworzenia komunikacji jest ponowne zaznaczenia obiektu oraz kliknięcie prawego przycisku myszy i wybranie opcji Deploy… z rozwiniętej listy.

14. W chwili utworzenia komunikacji warto uruchomić ponownie środowisko System Management Console, a następnie zaznaczyć ArchestrA.DASSIDirect.3 i kliknąć prawy przycisk myszy. W chwili wyświetlenia listy operacji należy wybrać opcje Deactivate Server, a następnie ponownie zaznaczyć ArchestrA.DASSIDirect.3 i kliknąć prawy przycisk myszy, po czym wybrać opcję Activate Server.

15. Po wykonaniu powyższych operacji można przystąpić do budowania własnej wizualizacji w środowisku Intouch.
W kolejnym wpisie przedstawię poradnik krok po kroku z etapu budowania własnych symboli w środowisku Archestra oraz korzystanie z biblioteki symbolów.

W momencie pojawienia się problemów lub zastrzeżeń zapraszam do dyskusji w komentarzach lub o kontakt drogą mejlową na adres:

automatykablog@gmail.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Sylwia
1 rok temu

Świetny pomysł.